BIM Collaboration digitaliserer byggeprosjektene


BIM Collaboration handler om digital samhandling mellom alle fag og i alle faser av et byggeprosjekt. BIM- og prosjektdata deles og er til enhver tid oppdatert og tilgjengelig i skyen. – Det reduserer risiko, forhindrer feil og fjerner ineffektivitet, sier Steinar Svinø CEO i Tribia.

Svinø snakker om CDE (Common Data Environment), AIM (Asset Information Model) og BIM (Building Information Model), alt dreier seg om data og informasjonsinnsamling. Det er data om bygningsdeler, dokumenter og geometriske data som skal etablere en digital tvilling av et ferdig bygg eller anlegg. Informasjonen gjør forvaltningen av det ferdige prosjektet mer effektivt.

– For å lykkes i datainnsamlingen må løsningene være koblet til selve prosjektgjennomføringen. Dette er kjernen i hva digitalisering i byggeprosjekter dreier seg om. Her kan vi skryte av kundene våre. Både de mer avanserte brukerne, men også dem som har utfordret oss til å tenke nytt ved å komme med innspill, sier Svinø.

Få kontroll og struktur på byggeprosjektet
Tribia er markedsledende leverandør av samhandlingsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen. BIM Collaboration gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig for alle som jobber i byggeprosjekter. Fra rom- og kravspesifikasjoner, mobile feltverktøy på byggeplassen med HMS og befaring i 3D, til revisjonshåndtering av tegninger og modeller i transparente visuelle loggførte arbeidsprosesser. Prosjektledelsen trenger gode digitale og effektive avviks- og revisjonsmuligheter enten det er tegninger, fagmodeller eller sammensatte modeller.

– Løsningen vår hjelper deg til å strukturere byggeprosjektet og få full innsikt og kontroll på hvert eneste steg, fra planlegging og bygging til overlevering og drift, påpeker Svinø.

– Vi utvikler og leverer samhandlingsløsninger som gir effektive arbeidsprosesser, god kvalitet og lønnsomhet, sier Steinar Svinø CEO i Tribia.

Effektivt for prosjektleder hos byggherre og entreprenør
Å ha kontroll på status, revisjoner, endringer og avvik gir byggherren trygghet. En komplett loggføring av hvem som gjør hva reduserer juridisk risiko.

– Sporbarhet er gull verdt, sier Svinø.

Oversiktlig distribusjon av godkjente tegninger og modeller gjør at avvikene blir sjeldnere.

– Dette er spesielt viktig for entreprenøren. Løsningen sørger for at det er enkelt å etterleve kontraktuelle krav og vurdere marginer. Det betyr tid spart. Prosjektleder får full kontroll og kan enklere sikre leveransen til riktig tid, kvalitet og innen budsjett, avslutter Svinø.

 


Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samhandlings-løsninger for prosjekter innen bygg og anlegg. Vi er i dag markedsleder i Norden med vår BIM Collaboration løsning - hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen!


Les mer